Milli eğitim bakanlığı kurumsal kimlik tanımı

Milli eğitim bakanlığının uygulamasının standartı, kurumsal kimliğini ifade eden tüm görsel ve grafiksel elemanların standartize edilmesi amaçlanarak hazırlanmıştır.Bu anlamda Bakanlıklar, merkez ve taşraların birimi, okul ve kurumların kimliklerine yönelik; Tabelalar, Amblemler, Tanıtıcı Reklam bayrakları, Flama ve Logolar ile görsel ve tanıtım amacıyla yapılacak her türlü çalışma oranları, renkleri ve yazı karakterleri bakımından bakanlığı temsil etmekte, kurumun kimlik ve kültürü açısından çok büyük önem teşkil etmektedir. Modernize olmuş, saygın bir kimliğin akıllara yerleşmesi için bu standart ve kurallara uymak zorunludur.

Milli eğitim bakanlığının logosu

Meb’in – Milli eğitim bakanlığının – logosu günümüz şartlarına göre düzenlenip revize edilerek yeniden konumlandırılmıştır. Yapılan çalışmalarla logonun kuruma ait kimlik ve kültürü en iyi şekilde temsil etmesi amaçlanmaktadır. Logoda yer almakta olan meşale ve kitap modern bir bakış açısı ile sadeleştirilerek grafiksel hale getirilirken, alevin grafik çalışmaları keskinleştirilerek ön plana çıkarılmıştır. Yazı fontu için ise rahat okunabilmesi esas alınmıştır. Bu yenilenmiş logo toplumsal olarak gelişmeyi esas alan Meb’nın; küresel gelişmeleri yakından takip eden dinamik ve güçlü bir kuruluş olduğunu vurgulamaktadır.

Kullanılan renklerin anlamları

Siyah rengin, otoriter olma ve ciddiyeti vurgulaması esas alınmış. Ateşteki renk ise, bayrak rengimiz olmasının yan ısıra canlılık azim ve dinamizmi vurguladığı için seçilmiştir. Zeminin renkleriyse; okul öncesi çağ, ilk öğretim, orta öğretim, ve diğer meb kurumlarının amaçlarıyla örtüşecek ve ilk bakışta gözün ayırmayı sağlayabileceği tonlarda hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı – Amblemde Alevin Tanımı

Grafik çalışması yapılarak stilize edilmiş yanan haldeki meşale, destekleyici öğe olarak tasarlanmıştır. Meşale 3 adet kıvılcımdan oluşmakta ve bu üç kıvılcım; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere sonsuza kadar devam eden bir süreç olarak eğitimi simgelemektedir.

Yanan meşale milli eğitim bakanlığının tüm reklam tabela zeminlerinde destekleyici unsur olarak kullanılacaktır. Logo ile birlikte güçlü bir imaj olması tasarlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı – Amblemin İçeriği

Meb – Milli eğitim bakanlığının- Amblemi, simgesi grafik çalışması yapılmış açık bir kitap ve yanan bir meşaledir.

Kitap; bilgiyi ve eğitim öğretimi, yanıyor haldeki meşale ise aydınlık ve uygarlığın simgesidir. Bu simgede yazı fontu kullanılmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı – MEB uygulamalı Kullanım

Meb – Milli eğitim bakanlığının- Amblemi, simgesi grafik çalışması yapılmış açık bir kitap ve yanan bir meşaledir.

Kitap; bilgiyi ve eğitim öğretimi, yanıyor haldeki meşale ise aydınlık ve uygarlığın simgesidir. Bu simgede ” MEB ” yazısına yer verilmiştir.

Okul Tabelaları

Milli eğitim bakanlığının belirlediği standartlar doğrultusunda üretilen okul tabelaları bir çok farklı çeşit ve renkte imal edilebilmektedir. Okul tabelasının montajının yapılacağı yer, renk tonları, üretilecek materyal, logo ve yazılar meb’in belirlediği şablona uygun olarak hazırlanmalı boyut ve ölçeklendirme titizlikle yapılmalıdır. Meb’in sitesinden almış olduğumuz tabela, afiş ve yönlendirme standartlarına makalemizin içerisinde yer vereceğimiz görsellerden ulaşabilir; sizin için en uygun çalışmaları seçmeniz için mail ya da telefon yoluyla bizimle iletişime geçebilir ücretsiz keşif ve tasarım hizmetimizden faydalanabilirsiniz.